เดี่ยวไมโครโฟน eleven (ฉบับเต็ม) โดย EVS Leisure

Shareโดย EVS Leisure

ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ ในการจัดจำหน่าย ในรูปแบบ vcd, dvd, house vdo, bluray และในรูปแบบของเคเบิ้ลทีวี,โทรทัศน์ดาวเทียม,อินเตอร์เน็ต แต่เพียงผู้เดียว

ติดตามข่าวสารได้ที่ fb : http://on.facebook.me/1P0vEZR

Leave A Reply